Nieuwe publicatie | Beheer- en exploitatieovereenkomst: huurovereenkomst of gemengde overeenkomst?

Er staat een nieuwe Vijverberg Publicatie online: Beheer- en exploitatieovereenkomst: huurovereenkomst of gemengde overeenkomst?

Gemeenten sluiten regelmatig met een externe partij een beheer- en exploitatieovereenkomst ten aanzien van sportaccommodaties of het theater. De samenwerking verloopt in veel gevallen naar tevredenheid, maar als de samenwerking niet bevalt kan de overeenkomst worden opgezegd. Als de beheer- en exploitatieovereenkomst kwalificeert als een huurovereenkomst, gelden de opzegbepalingen uit de Huurwet. Kwalificeert de beheer- en exploitatieovereenkomst als een overeenkomst van opdracht, dan zijn de bepalingen uit artikel 7:400 e.v. Burgerlijk Wetboek van toepassing. Maar welke bepalingen zijn van toepassing als er sprake is van een gemengde overeenkomst? Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in een uitspraak deze vraag beantwoord.

Lees hier meer over in onze publicatie.