Verplicht gebruik geboortenaam in zakelijk e-mailadres, mag dat?

Sommige werkgevers willen bij de indiensttreding van nieuwe vrouwelijke medewerkers hun geboortenaam (ook wel meisjesnaam genoemd) in het zakelijke e-mailadres opnemen. De reden  is vaak dat de werkgever zo veel mogelijk uniformiteit in de werkwijzen nastreeft. Ook na een scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap, is het wijzigen van de naam in het e-mailadres vaak niet gewenst om verwarring te voorkomen of om technische redenen. Heeft een vrouwelijke werknemer die de naam van haar echtgenoot of geregistreerde partner wil gebruiken in een zakelijk e-mailadres, daar ondanks deze redenen toch recht op? 

Een vrouw die gehuwd is of die gehuwd is geweest (of wiens partnerschap geregistreerd is of is geweest) heeft het wettelijke recht de naam van haar (ex)echtgenoot of (ex)partner te blijven gebruiken. Dat is vastgelegd in artikel 9, eerste lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Zij heeft dus het recht met deze naam aan het openbare leven deel te nemen. Een werkgever dient dit recht vanuit goed werkgeverschap te respecteren. De enige uitzondering op dit recht is dat in officiële overheidscommunicatie altijd de geboortenaam wordt gebruikt. Een werkgever kan dus niet afdwingen dat een vrouwelijke medewerker haar geboortenaam gebruikt in haar e-mailadres.

Overigens geldt het recht om de naam van de gehuwde of geregisterde partner in het openbare leven te gebruiken ook voor mannen (artikel 1.9, derde lid BW). Dit komt in Nederland nog weinig voor.