Betaald ouderschapsverlof: bereid u voor de zomer voor op de nieuwe wet!

Over enkele maanden komen ouders van jonge kinderen in aanmerking voor betaald ouderschapsverlof. Dit is geregeld in de Wet betaald ouderschapsverlof.

Ouders van kinderen die zijn geboren vanaf het moment waarop de wet in werking treedt (2 augustus 2022) hebben voor de duur van negen van de zesentwintig weken ouderschapsverlof recht op een uitkering van 70 procent van het maximaal dagloon. Deze uitkering is alleen van toepassing wanneer de negen weken ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind worden genoten. Ook kunnen ouders die tot één jaar voor de invoeringsdatum van de wet ouders zijn geworden ook betaald ouderschapsverlof aanvragen over nog niet genoten ouderschapsverlof. Bovendien voorziet de wet in betaald ouderschapsverlof bij adoptie en pleegouderschap.

Kortom: voor werkgevers is het van belang tijdig op de hoogte te zijn van de ins en outs van deze nieuwe wet. Bovendien is het de werkgever die de aanvraag van deze uitkering moet aanvragen bij UWV. Van belang is dan ook dat de werkgever zich voorbereidt op verzoeken van werknemers om betaald ouderschapsverlof, de regels die hiervoor gelden en de wijze waarop de vergoeding kan worden aangevraagd. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat u vragen heeft over dit onderwerp.

Bijvoorbeeld:
Bouwt een werknemer vakantie-uren op tijdens het betaald ouderschapsverlof?
Gedurende de periode dat de werknemer ouderschapsverlof opneemt en hiervoor een uitkering van UWV ontvangt, bestaat er recht op opbouw van vakantie-uren. Hiervoor zal artikel 7:635 BW worden aangepast per 2 augustus 2022. In dit wetsartikel staan uitzonderingen op de hoofdregel dat een werknemer alleen vakantie opbouwt over de uren dat hij daadwerkelijk loon ontvangt.

Bouwt een werknemer vakantiegeld en eindejaarsuitkering op over de uitkering?
Zowel vakantiegeld als eindejaarsuitkering wordt opgebouwd over het feitelijk verdiende salaris en daar maakt de uitkering geen onderdeel van uit. De werknemer bouwt dus geen vakantiegeld en eindejaarsuitkering op over de uitkering.

Bouwt een werknemer pensioen op tijdens het wettelijk betaald ouderschapsverlof?
Tijdens het betaald ouderschapsverlof ontvangt de werknemer geen loon maar een uitkering. De werknemer bouwt hierover geen pensioen op. Voor deze periode van betaald ouderschapsverlof kan de werknemer wel de pensioenopbouw vrijwillig voortzetten. 

Vragen over de Wet betaald ouderschapsverlof?

Heeft u specifieke vragen of wenst u tijdig (de wet treedt immers midden in de zomerperiode in werking!) geïnformeerd te worden over wat van u wordt verwacht wanneer deze wet in werking treedt? Neem dan contact met ons op. Wij zorgen er dan voor dat u volledig voorbereid en vol vertrouwen de invoering van deze wet tegemoet kunt zien!