Nieuwe publicatie | De (intrekking van de) akte van opsporingsbevoegdheid (deel 2)

Het tweede deel van de publicatiereeks staat online: De (intrekking van de) akte van opsporingsbevoegdheid (deel 2)

In deel 1 ‘De rechtspositie van de buitengewoon opsporingsambtenaar’ is aan bod gekomen waar een boa over moet beschikken voordat diegene werkzaamheden kan gaan verrichten als boa. Boa’s dienen (onder andere) te beschikken over een titel van opsporingsbevoegdheid. Deze titel wordt verkregen door de akte van opsporingsbevoegdheid. Het kan in de praktijk voorkomen dat deze door de minister van Justitie en veiligheid of de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt ingetrokken.

In deze publicatie gaan wij daar nader op in.