Te laat ingediend bezwaarschrift moet toch inhoudelijk worden behandeld

Wat mag worden verwacht van een bestuursorgaan als een besluit digitaal bekend gemaakt wordt via de Berichtenbox van MijnOverheid? Het antwoord op die vraag geeft de Centrale Raad van Beroep in zijn uitspraak van 9 september jl.

Het ging in deze kwestie om een besluit van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan een burger. Het besluit was alleen toegestuurd naar de Berichtenbox van de burger in MijnOverheid. De burger had aangegeven dat hij berichten van de SVB in de Berichtenbox wilde ontvangen, maar niet aangevinkt dat hij een notificatie per e-mail wenste te ontvangen als er een bericht in zijn Berichtenbox voor hem klaarstond. De burger diende zijn bezwaar tegen het besluit te laat in en de SVB verklaarde het bezwaar niet-ontvankelijk.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt, onder verwijzing naar rapporten van de Ombudsman en het wetsvoorstel Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, dat het niet voor de hand ligt dat een burger vrijwel wekelijks controleert of hij van de overheid een bericht heeft ontvangen. Als er niet automatisch een notificatie per e-mail wordt verstuurd dat er een bericht in de Berichtenbox is geplaatst, moet de SVB controleren of de burger bewust van zo’n notificatie heeft willen afzien.

Als dat niet is gecontroleerd moet een bezwaar dat door het niet ontvangen van een notificatie te laat is ingediend in het algemeen toch worden behandeld. Dat wordt slechts anders als de burger bijvoorbeeld willens en wetens afstand heeft gedaan van de ontvangst van een notificatie of zijn Berichtenbox heeft geopend zonder het bericht te hebben gelezen.

De SVB moet het bezwaar van de burger, ondanks de termijnoverschrijding, alsnog inhoudelijk behandelen.

De volledige uitspraak is hier te raadplegen.