Gemeente vordert terecht teveel betaalde bijstand terug na gratis boodschappen

De Centrale Raad van Beroep heeft vandaag geoordeeld dat de gemeente Wijdemeren terecht bijstand heeft teruggevorderd van een vrouw die jarenlang gratis boodschappen heeft gekregen van haar moeder. De vrouw had zich namelijk niet gehouden aan de inlichtingenplicht. Die plicht houdt in dat een bijstandsgerechtigde alles wat van belang is voor het recht op bijstand en de hoogte van de uitkering aan de gemeente meldt.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de gemeente de bijstand terecht met terugwerkende kracht heeft herzien. De gemeente hield daarbij rekening met de lagere kosten van levensonderhoud en vorderde de te veel betaalde bijstand terug. Wel stelde de Centrale Raad van beroep het terug te vorderen bedrag naar beneden bij.

Een gemeente is bij schending van de inlichtingenverplichting op grond van de Participatiewet verplicht de te veel betaalde bijstand terug te vorderen. Gemeenten mogen volgens de Participatiewet weliswaar beleid voeren welke giften en tot welk bedrag deze giften vrij gelaten worden en niet op de bijstand in mindering worden gebracht. In het systeem van de Participatiewet zijn ontvangen boodschappen van een derde echter geen giften. De gemeente hoefde de boodschappen dus niet als giften buiten beschouwing te laten.

Na de toeslagenaffaire is er veel te doen om terugvorderingen door de overheid. Ook de media leggen verschillende zaken onder een vergrootglas. Deze uitspraak bevestigt dat gemeenten niet (altijd) onjuist handelen met de terugvordering.

De volledige uitspraak is hier te raadplegen.

Vijverberg Advocaten beschikt over specialisten die u kunnen helpen bij het beoordelen of een (voornemen tot) terugvordering van bijstand juridisch juist is. Ook kunnen zij u voorzien van een second opinion. Neem vrijblijvend contact met ons op via: info [at] vijverbergadvocaten [dot] nl of 079-3631919.