Nieuwe publicatie | Recht op vakantie bij onterecht ontslag

Er staat weer een nieuwe publicatie online: Recht op vakantie bij onterecht ontslag.

Inmiddels ligt de inwerkingtreding van de Wnra ruim achter ons en zijn de meeste overheidswerkgevers al goed ingewerkt in het nieuwe rechtelijke regime. Zo nu en dan komen er echter nog onderwerpen naar voren waar onduidelijkheid over bestaat. Bijvoorbeeld hoe moet worden omgegaan met het recht op vakantie bij het herstel van een dienstverband na een onrechtmatig gegeven ontslag. In het ambtenarenrecht was er doorgaans geen recht op vergoeding voor niet-genoten vakantiedagen bij een onterecht ontslag. Dat volgde uit de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep ter zake en uit de van toepassing zijnde rechtspositieregelingen. Een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van vorig jaar heeft de juistheid van deze handelwijze echter doen wankelen en duidelijk gemaakt dat dit nu onder het civiele arbeidsrecht in ieder geval niet meer zo kan.

Lees er meer over in onze publicatie >