Samenloop zwangerschaps- en bevallingsverlof met vakantieperiode

Begin deze maand beantwoordde de Hoge Raad prejudiciële vragen van de kantonrechter over de samenloop van vakantieverlof met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Een bepaling in een cao dat een samenloop van zwangerschaps- en bevallingsverlof met andere schoolvakanties dan de zomervakantie niet wordt gecompenseerd levert direct onderscheid op tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. De vrouwelijke werknemer verliest immers haar vakantie als zij in een andere vakantie dan de zomervakantie ook zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft. De mannelijke werknemer niet.