Verwarring over zorgbonus

Verschillende werkgevers in de zorg- en welzijnssector ontvingen afgelopen week een brief van de vakorganisatie CNV waarin, namens de leden, gedreigd wordt met juridische stappen wegens het ‘handelen in strijd met goed werkgeverschap’.

Op vrijdag 6 november 2020 verstreek de deadline voor werkgevers om de subsidieaanvraag zorgbonus in te dienen bij het ministerie van VWS. De Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 is bedoeld voor werknemers in de zorg- en welzijnssector die ten tijde van de Covid-19 uitbraak een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Zowel de subsidieregeling, als de door het ministerie opgestelde Handreiking, geven aan dat het de bedoeling is dat werkgevers de afweging maken welke werknemers voor de zorgbonus in aanmerking komen. Kortom, er wordt maatwerk gevraagd.

De CNV geeft een veel ruimere uitleg aan de subsidieregeling. Als de werkgever de subsidie niet "generiek en genereus" aanvraagt voor alle werknemers, wordt een juridische procedure gestart waarbij de schade op de werkgever wordt verhaald.

Wat ons betreft een ongepaste actie richting werkgevers die hun verantwoordelijkheid hebben genomen en die de subsidieregeling op juiste wijze toepassen.