Nieuwe Publicatie | De objectgebonden vergunning voor permanente bewoning van recreatiewoningen geïntroduceerd

Er staat weer een Vijverberg Publicatie online: De objectgebonden vergunning voor permanente bewoning van recreatiewoningen geïntroduceerd

Op 18 juni 2020 is het wetsvoorstel Wijziging van het Besluit omgevingsrecht inzake permanente bewoning van recreatiewoningen opengesteld voor internetconsultatie. Met de voorgestelde wijziging worden de mogelijkheden die gemeenten hebben om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan, aangepast en geactualiseerd. Gemeenten krijgen de mogelijkheid overdraagbare objectgebonden vergunningen te verlenen waarmee de vergunninghouder en eventueel diegenen die de recreatiewoning van de vergunninghouder kopen of erven, deze woning permanent mogen bewonen. Inmiddels is de internetconsultatie gesloten en is het wachten tot het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer aanhangig wordt gemaakt.

Lees snel verder in de nieuwste publicatie!