Ontslag wegens verwijtbaar handelen: 3 recente uitspraken!

Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland | 04-08-2020

Een werknemer van een penitentiaire inrichting wordt ontslagen wegens verwijtbaar handelen door in privétijd drugs te gebruiken. De werknemer verkrijgt deze drugs via een verdachte in een strafzaak, door privécontact te onderhouden met deze persoon en drugs te kopen voor zijn buurman. Hiermee is de man zijn geloofwaardigheid tegenover gedetineerden en zijn collega’s kwijtgeraakt. Er is zelfs sprake van ernstige verwijtbaarheid, omdat de man in het verleden al meerdere keren disciplinair is bestraft en zijn proeftijd voor een voorwaardelijk strafontslag nog liep. Daardoor krijgt de werknemer geen transitievergoeding toegekend. Naar de volledige uitspraak.

Uitspraak Rechtbank Rotterdam | 11-08-2020

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat vier werknemers van een zwaarbeveiligde penitentiaire inrichting tijdens een rommelige nachtdienst, waarin de werknemers meerdere protocollen niet naleefden, niet kunnen worden ontslagen wegens verwijtbaar handelen. De werknemers liepen controlerondes alleen, lieten collega’s alleen achter in de meldkamer en lieten een pizzabezorger het pand binnen zonder de pizzadoos te controleren op smokkelwaar. De ontslagverzoeken werden echter niet toegewezen, omdat het sanctiebeleid onvoldoende bij de werknemers bekend was en niet strikt werd gehandhaafd, zelfs niet na het voorval. Ook heerste er een angstcultuur, waardoor melden werd gezien als ‘klikken’. De inrichting had een lichtere straf moeten toepassen.
Naar de volledige uitspraak.

Uitspraak Rechtbank Rotterdam | 17-08-2020 

Het Openbaar Ministerie mag een teamleidster ontslaan wegens verwijtbaar handelen door haar betrokkenheid bij een misdrijf en het op verschillende momenten voor en na haar aanhouding handelen in strijd met de voor haar geldende kernwaarden. Dat heeft de rechtbank Rotterdam bepaald. Van een ambtenaar mag een hoge mate van professionaliteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en integriteit worden verwacht. De medewerkster krijgt wel een transitievergoeding toegekend, omdat de gedragingen niet kwalificeren als ernstig verwijtbaar handelen. Naar de volledige uitspraak.