7 tips om het thuiswerken privacyvriendelijk te maken

In verband met het coronavirus wordt van medewerkers verwacht dat zij hun werkzaamheden zoveel mogelijk thuis verrichten. Privacyvriendelijk werken tussen huisgenoten en gezinsleden blijkt in de praktijk soms lastig.

Hieronder 7 tips die u aan uw medewerkers kunt meegeven om het thuiswerken privacyvriendelijk te maken:
 

  • Neem fysieke dossiers of documenten alleen als dat echt noodzakelijk is mee naar huis.
  • Ga ook onderweg naar huis zorgvuldig met de documenten om: let tijdens het reizen goed op je spullen.
  • Berg dossiers en documenten bij thuiskomst direct op.
  • Wees kritisch welke informatie je deelt en met wie, via cloudopslag of via de mail en maak daarbij zoveel mogelijk gebruik van versleutelde gegevens, zeker als het om gevoelige informatie gaat.
  • Werk op een eigen, beveiligde computer die door de overige gezinsleden niet wordt gebruikt. Sluit deze aan het einde van de werkdag af.
  • Vergrendel het scherm als je de thuiswerkplek verlaat (Windowsknop-L) ook al is het voor een korte tijd, bijvoorbeeld bij het halen van een kop koffie of toiletbezoek.
  • Let op wie mee kan luisteren bij een telefoongesprek of videogesprek.

Verder moet u er als werkgever natuurlijk voor zorgen dat de verbinding waarmee vanaf huis op de server van uw organisatie kan worden ingelogd, voldoende veilig is en beschermd is tegen hacks van buitenaf.

Voor andere arbeidsrechtelijke aspecten die spelen in deze corona periode kunt u terecht op de pagina: Werkgevers vragen rondom corona