Nieuwe publicatie | De hoorplicht tijdens Covid-19: een praktische werkwijze!

De nieuwste Vijverberg publicatie staat online: De hoorplicht tijdens Covid-19: een praktische werkwijze

Uitgangspunt bij de afhandeling van een bezwaarschrift is dat een bezwaarmaker wordt gehoord. Dit horen moet op zorgvuldige wijze plaatsvinden en is gebonden aan voorschriften.

In de huidige situatie is het niet mogelijk om alle voorschriften na te leven. Zo zal er geen ‘fysieke hoorzitting’ kunnen plaatsvinden. Op grond van artikel 7:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het slechts in enkele gevallen toegestaan van het horen af te zien. Wat betekent dit voor de afhandeling van bezwaarschriften: hoe voorkom je overschrijding van de wettelijke termijn en zorg je ervoor dat de besluitvorming niet stagneert?

Bekijk de alternatieven voor een fysieke hoorzitting in de nieuwste Vijverberg publicatie