Nieuwe publicatie | Privacyrecht: gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid

We hebben een nieuwe publicatie geplaatst: Privacyrecht: gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de verwerkingsverantwoordelijke de partij die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Uit deze definitie blijkt al dat er sprake kan zijn van meerdere organisaties die gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken zijn. De AVG kent daarvoor een specifieke regeling in artikel 26. Wanneer is er wél en wanneer geen sprake van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid? En wat leg je vast in een onderlinge regeling? In deze publicatie gaan we er uitgebreid op in en geven we tot slot tips voor de praktijk.