Nieuwe publicatie | Wetsvoorstel wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen: een ‘preview’

We hebben een nieuwe publicatie geplaatst:  Wetsvoorstel wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen: een ‘preview’.

Op 29 juni 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aangekondigd met een voorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) te komen. Inmiddels is een voorstel gereed en in de fase van internetconsultatie (26 augustus tot 12 oktober 2019). Het doel van het wetsvoorstel is de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen te versterken, onder meer door het vergroten van de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraden. Het voorstel moet nog door de Tweede en de Eerste Kamer, maar desondanks bespreken wij kort de belangrijkste elementen in onze nieuwe publicatie.