Nieuwe publicatie | Het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht: handhaving dakterras na ruim 25 jaar?

We hebben een nieuwe publicatie geplaatst: Het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht: handhaving dakterras na ruim 25 jaar?

Een beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet snel. Zelfs niet als een gemeente langdurig niet handhavend heeft opgetreden tegen een illegaal bouwwerk. Des te interessanter is een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die afwijkt van de tot voor kort geldende standaardformulering bij een beroep op het vertrouwensbeginsel. De toezegging van een bouwinspecteur en andere ambtenaren aan de vorige eigenaar van een illegaal dakterras met dakopbouw wekte volgens de Afdeling wel degelijk het gerechtvaardigd vertrouwen dat het gemeentebestuur van handhavingsmaatregelen zou afzien. In deze publicatie behandelen we hoe de Afdeling in drie stappen tot dit oordeel komt. Ook geven we tot slot enkele tips voor vergunningverleners. Lees nu onze nieuwe publicatie.