Nieuwe publicatie | Overheidswerkgevers opgelet: de transitievergoeding komt eraan!

We hebben een nieuwe publicatie geplaatst: Overheidswerkgevers opgelet: de transitievergoeding komt eraan!

Op 1 januari 2020 treden zowel de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) als de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Voor overheidswerkgevers brengt de Wnra veel rechtspositionele veranderingen met zich mee. Eén daarvan is het betalen van een transitievergoeding aan de werknemer bij beëindiging van het dienstverband. Tegelijk met de invoering van de Wnra wordt de regelgeving met betrekking tot die transitievergoeding gewijzigd in de Wab. Hoe zit dat straks: wanneer is een (overheids)werkgever een transitievergoeding verschuldigd en hoe wordt de hoogte van de vergoeding berekend? In deze publicatie leggen wij dat uit.