Nieuwe publicatie | Gevolgen van onterechte subsidieverstrekking in kader van verdeelprocedure met subsidieplafond

We hebben een nieuwe publicatie geplaatst: Gevolgen van onterechte subsidieverstrekking in kader van verdeelprocedure met subsidieplafond.

Bij de toepassing van een rangorde in een verdeelprocedure met subsidieplafond heeft subsidieverlening aan de ene aanvrager direct gevolgen voor de andere aanvrager. Een onjuiste totstandkoming van zo’n rangorde kan ertoe leiden dat het subsidieplafond moet worden overschreden, blijkt uit een eerder door ons besproken uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 juli 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2258). Zie de publicatie van 14 januari 2016. In vervolg hierop heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zich uitgesproken over de vraag wat het gevolg is van de intrekking van subsidieverleningen die deel uitmaakten van een rangorde in een verdeelprocedure met subsidieplafond voor een lager in die rangorde geplaatste aanvraag (ECLI:NL:CBB:2018:529). Centraal stond de vraag of de overschrijding van het subsidieplafond aan de aanvrager kon worden tegengeworpen. In deze publicatie bespreken wij deze uitspraak van het CBb. Lees er meer over in de publicatie