Nieuwe cursus | Actualiteiten Privacy

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is inmiddels een jaar van kracht. In dit jaar hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan en hebben rechters voor nieuwe uitspraken gezorgd. Vind jij het belangrijk de ontwikkelingen op je vakgebied bij te houden? Onze nieuwste cursus Actualiteiten privacy geeft je een overzicht van de actuele ontwikkelingen op het gebied van privacy in de wet- en regelgeving (AVG, UAVG en branche-specifiek zoals binnen het sociaal domein of de personeelspraktijk) en jurisprudentie op het gebied van het privacyrecht.