Nieuwe publicatie | Privacyrecht in het sociaal domein: delen van persoonsgegevens met collega’s?

We hebben een nieuwe publicatie geplaatst: Privacyrecht in het sociaal domein: delen van persoonsgegevens met collega’s? Als je persoonsgegevens mag verwerken binnen een domein, dan betekent dit niet dat de persoonsgegevens zomaar met een collega die werkt binnen een ander domein mogen worden gedeeld. Deze collega moet uit kunnen leggen waarom de gegevens voor hem noodzakelijk zijn om hulp of ondersteuning te bieden. Zowel degene die de persoonsgegevens verstrekt als de collega die de gegevens ontvangt, moet goed nagaan of de uit te wisselen gegevens onmisbaar zijn voor het doel dat de ontvangende partij beoogt. Lees in de publicatie meer over de spelregels voor het uitwisselen van persoonsgegevens tussen collega’s binnen het sociaal domein.