De Raad van State vernietigt uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 12 januari 2018

Wet tijdelijk huisverbod. De Raad van State vernietigt uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 12 januari 2018. De rechtbank had geoordeeld dat de burgemeester de man geen huisverbod had mogen opleggen omdat niet vaststond dat er geweld gebruikt was en wat de gradatie van het gebruikte geweld was. Om deze reden heeft de rechtbank het besluit waarin het huisverbod is opgelegd vernietigd. In hoger beroep bij de Raad van State heeft Vijverberg Juristen betoogd dat het huisverbod ook opgelegd mag worden als zich nog geen strafbare feiten hebben voorgedaan. Er hoeft dus (nog) geen sprake te zijn van geweld. Vast moet staan dat het tussen de geliefden niet goed gaat en er sprake is van een (dreigende) escalatie. De burgemeester hoeft dus niet aan te tonen wie het geweld gebruikt heeft en wat de mate van het gebruikte geweld is. De door de rechtbank aangelegde maatstaf is te streng. De Raad van State was het eens met mr. Charissa Smit, specialist inzake huisverboden voor Vijverberg Juristen, en vernietigde de uitspraak van de rechtbank Rotterdam. 

Heeft uw burgemeester ook te maken met huisverboden? Neem contact op met Vijverberg. Wij staan u graag bij. 

ECLI:NL:RVS:2019:40