De billijke vergoeding en de transitievergoeding versus de Wet normering topinkomens! - Door mr. Violette Moons

In verband met een onherstelbare vertrouwensbreuk verzoekt de Raad van Toezicht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de bestuurder van de Stichting. De kantonrechter wijst in september 2017 het ontbindingsverzoek af. Na enige tijd verzoekt de bestuurder zelf om ontbinding van haar arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen van de Stichting en verzoekt daarnaast onder andere om transitievergoeding en een billijke vergoeding. De bestuurder is een topfunctionaris in de zin van de Wet normering topinkomens (hierna: Wnt). In de Wnt is de ontslagvergoeding voor de topfunctionaris gemaximeerd. De zaak komt uiteindelijk bij het Hof. Het Hof wijst het verzoek om een billijke vergoeding en transitievergoeding toe. Uitkeringen die voortvloeien uit een wettelijk voorschrift vallen buiten de reikwijdte van de Wnt. Aanspraken op een transitievergoeding en een billijke vergoeding zijn neergelegd in het Burgerlijk Wetboek en vloeien daarmee voort uit een wettelijk voorschrift. Het Hof kent het verzoek om een transitievergoeding en een billijke vergoeding toe. Bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding moet het doel en de strekking van de Wnt door de rechter in de overweging betrokken worden. Het Hof acht een billijke vergoeding van € 170.000,- passend.

Bekijk hier de volledige uitspraak.