Nieuwe publicatie: Strafontslag en de Wnra: welke mogelijkheden biedt het BW?

Wij hebben een nieuwe publicatie geplaatst: Strafontslag en de Wnra: welke mogelijkheden biedt het BW? Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren naar verwachting in werking en wordt het civiele arbeidsrecht van toepassing. Het civiele ontslagrecht kent ook een gesloten systeem van ontslagmogelijkheden. Bij ontslag moet de werkgever dus één van de ontslaggronden uit het Burgerlijk Wetboek (BW) selecteren. De ontslaggronden in ambtenarenrechtelijke rechtspositieregelingen zijn vergelijkbaar met de ontslaggronden in het BW. Voor strafontslag is echter geen 1 op 1 vergelijkbare ontslaggrond in het BW aanwezig. In deze publicatie bespreken we de mogelijkheden voor strafontslag die het BW biedt.