Nieuwe cursus | Werkgeversaansprakelijkheid voor en na wnra

Steeds vaker verzoeken ambtenaren om vergoeding van schade of stellen de werkgever aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van een dienstongeval of beroepsziekte. Weet jij als adviseur wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid in en door dienst én hoe je op een dergelijk verzoek moet reageren met het Wnra in het achterhoofd? In deze nieuwe cursus. gaan we in op het juridisch kader zoals dat er voor en na de Wnra uitziet.  

Bekijk de nieuwe cursus: Werkgeversaansprakelijkheid voor en na wnra.