Nieuwe publicatie | Privacy en het personeelsdossier

Er is een nieuwe Vijverberg publicatie geplaatst: Privacy en het personeelsdossier. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) rechtstreeks van kracht in Nederland. Wat betekent dit eigenlijk voor een werkgever en zijn personeelsadministratie? In deze publicatie wordt uitgelegd wat wel en niet is toegestaan bij het verwerken van persoonsgegevens van werknemers en sollicitanten. In alle situaties is een belangrijk uitgangspunt namelijk, of er voor de verwerking een grondslag is in de AVG.