Gelijke kansen ook bij verdeling van schaarse subsidies door: Vanessa de Kruijf

Eerder oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) al dat in het Nederlandse recht een rechtsnorm geldt die ertoe strekt dat bij de verdeling van schaarse vergunningen door het bestuur op enigerlei wijze aan (potentiële) gegadigden ruimte moet worden geboden om naar de beschikbare vergunning(en) mee te dingen. Deze rechtsnorm is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen (ECLI:NL:RVS:2016:2927). In de uitspraak van 11 juli 2018 spreekt de Afdeling expliciet uit dat het bieden van gelijke kansen ook geldt voor de verdeling van schaarse subsidiemiddelen (ECLI:NL:RVS:2018:2310).

Het beginsel van gelijke kansen versus het rechtzekerheidsbeginsel

De Afdeling spreekt verder uit dat toepassing van het rechtszekerheidsbeginsel met zich mee brengt dat de regels voor het verdelen van de subsidie voorafgaand aan het aanvraagvlak vastgesteld en bekendgemaakt dienen te worden. Volgens de Afdeling past een wijziging met terugwerkende kracht daar niet in. In dit geval mocht het college van gedeputeerde staten (het college) de verdeelregels met terugwerkende kracht wijzigen door de procedure "wie het eerst komt, die het eerste maalt" te vervangen door een loting. Vanwege technische problemen van het webportaal waarop aanvragers hun aanvraag moesten indienen, kon namelijk niet worden vastgesteld in welke volgorde de aanvragen worden ingediend. Door de gekozen wijze van loting kon alsnog recht waren gedaan aan het beginsel van gelijke kansen voor alle aanvragers, aldus de Afdeling.

Wilt u meer weten over het subsidierecht en het verstrekken van subsidies bekijk dan onze cursussen:

Of neem een kijkje bij onze incompany cursus: maken van een subsidiebeschikking. Meer informatie nodig of benieuwd naar de mogelijkheden voor een incompany cursus neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag op weg.