Nieuwe publicatie | Subsidieverstrekking door privaatrechtelijke fondsen: wat zijn de (on)mogelijkheden?

We hebben een nieuwe publicatie geplaatst: Subsidieverstrekking door privaatrechtelijke fondsen: wat zijn de (on)mogelijkheden? In Nederland bestaan allerlei privaatrechtelijke fondsen die financiële bijdragen of voorzieningen, waaronder subsidies, verstrekken aan particulieren of organisaties. In een eerdere publicatie schreven wij al over de vraag of dergelijke privaatrechtelijke fondsen onder omstandigheden als bestuursorgaan kunnen worden aangemerkt. In deze publicatie gaan wij in op subsidieverstrekking door privaatrechtelijke fondsen naar aanleiding van een recente uitspraak. Ook zetten wij uiteen welke mogelijkheden er wel en niet zijn bij subsidieverstrekking door privaatrechtelijke fondsen.