Tweede kamer neemt Aanpassingswet AVG aan

Op 3 juli jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Met de Aanpassingswet AVG worden een aantal wetten aangepast zodat de verwijzing naar de AVG klopt. Daarnaast worden in de Aanpassingswet een drietal wetten uitgezonderd van de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Het betreft kamerstukken II, 2017/18, 34 939.

Verwijzing oude en nieuwe wetgeving

Momenteel wordt in verschillende wetten verwezen naar de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De vervaging van de Wbp door de AVG en UAVG maakt het noodzakelijk dat er in bestaande wetgeving verwezen wordt naar de nieuwe wetgeving. In het totaal worden er zo’n veertig wetten aangepast.

Uitgezonderde wetten

De wetten die van de UAVG zijn uitgezonderd zijn de Kieswet, de Wet raadgevend referendum en de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). De Kieswet en de Wet BRP hebben een eigen regime van rechten en verplichtingen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Dit blijft gehandhaafd onder de UAVG. Voor de Wrr geldt onder meer dat de in de AVG neergelegde rechten op rectificatie en op beperking van de verwerking voor de Aanpassingswet buiten toepassing worden verklaard ten aanzien van de persoonsgegevensverwerkingen die plaatsvinden in het kader van het verzoek tot het houden van een referendum. 

Bronnen: Tweede Kamer, 3 juli 2018 en sdu OpMaat Bestuursrecht nieuws 10 juli 2018