Nieuwe publicatie | Ontslagrecht: de cumulatiegrond komt er aan!

We hebben een nieuwe publicatie geplaatst: Ontslagrecht: de cumulatiegrond komt er aan! In Nederland is in 2015 het ontslagstelsel in het arbeidsrecht gewijzigd. Zo is in de wet limitatief opgesomd wat een redelijke grond voor ontslag is. De rechter mag een arbeidsovereenkomst alleen ontbinden als sprake is van een voldragen ontslaggrond. Het combineren van meerdere ontslaggronden is niet mogelijk. Daar komt verandering in. De cumulatiegrond komt eraan!