Belangrijke stap naar eenvoudiger en beter omgevingsrecht

Ministerraad stemt in met de wetsvoorstellen voor de Invoeringswet Omgevingswet en Aanvullingswet natuur Omgevingswet. Ook heeft de ministerraad de AMvB’s van de Omgevingswet akkoord bevonden voor publicatie in het Staatsblad. Daarmee loopt de inwerkingtreding op schema (1 januari 2021).

Invoeringswet: Opgesteld met gebruikers voor een uitvoerbaar stelsel

De Invoeringswet van de Omgevingswet regelt onder meer een soepele overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Het doel is om het voor gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken. De vier besluiten en beide wetten zijn opgesteld in samenspraak met de partijen die intensief met de wet gaan werken: andere overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Komende periode worden de voorstellen voor de Invoeringswet en de Aanvullingswet natuur door de Tweede en Eerste Kamer besproken.

Bron: Rijksoverheid.nl - 03-07-2018