Opnieuw stijging externe inhuur bij Gemeenten

Door de uitbreiding van taken en een toename van budget, is vorig jaar de personele bezetting bij Gemeenten opnieuw toegenomen. Deze stijging is vooral toegenomen door de uitbreiding van taken en een toename van budget. Dat blijkt uit de personeelsmonitor 2017 van het A+O fonds Gemeenten.

In 2016 nam de totale bezetting voor het eerst sinds 2009 toe, maar dat kwam vooral door de toename van personeel bij de vier grootste gemeenten, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. In 2017 was de stijging volgens Personeels monitor 2017 over de hele linie te zien, met 2,2 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De meeste groei is opnieuw bij de G4. Hier steeg de bezetting met 4,6 procent. 

Bezetting toegenomen

Van de gemeenten die deelnamen aan het jaarlijkse personeelsonderzoek van het A+O fonds geeft 60 procent aan dat de bezetting in 2017 is toegenomen.

Flexibel

Van het toegenomen personeel wordt een steeds groter deel flexibel ingezet. Deze trend zet zich voort en het aandeel is verder gestegen, van 17 naar 20 procent. Naar verwachting zal deze stijgende lijn ook in 2018 doorzetten. 

Bron: Personeelsmonitor 2017 van het A+O fonds Gemeenten