Uitspraak Wnt en ontbinding arbeidsovereenkomst: door Violette Moons

Discussie over de toepasselijkheid van de Wnt leidt voor bestuurder zorginstelling tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Een bestuurder van een zorginstelling en de Raad van Toezicht van de betreffende instelling zijn het er over eens dat er na de organisatiewijziging een bestuurswisseling zou moeten plaatsvinden. De bestuurder geeft uitdrukkelijk aan dat de overeenstemming niet betekent dat hij op dat moment ook instemt met zijn vertrek.

In de arbeidsovereenkomst van de bestuurder is opgenomen dat, onder bepaalde omstandigheden, de bestuurder recht heeft op een vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt berekend aan de hand van de kantonrechtersformule.

Partijen gaan met elkaar in overleg over een vaststellingsovereenkomst. Als blijkt dat ze daarbij gebonden zijn aan de Wet normering topinkomens (Wnt) is de bestuurder niet langer meer bereid om mee te werken aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst.

De zorginstelling stapt naar de rechter. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de zorginstelling mocht besluiten om de bestuurder niet langer als bestuurder te handhaven, omdat er na afronding van de organisatiewijziging behoefte bestond aan een ander type bestuurder. Deze behoefte is eerder ook door de bestuurder zelf aangekaart. Het belang om de bestuurder te vervangen is nog groter geworden nu de verhouding tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder onder druk is komen te staan door een discussie over de toepasselijkheid van de Wnt. Een andere passende functie is niet beschikbaar waardoor herplaatsing niet mogelijk is. Het Hof oordeelt dat sprake is van een voldragen h-grond en ontbindt de arbeidsovereenkomst. Er wordt geen billijke vergoeding toegekend. Wel heeft de bestuurder recht op een transitievergoeding.

Klik hier voor de volledige uitspraak.