Omgevingswet kan door volgens plan

Het ministerie van BZK heeft 90 miljoen beschikbaar gemaakt voor de inwerkintreding van de Omgevingswet en het digitaal stelsel meldt de Rijksoverheid vandaag. De planning blijft daarmee op schema lopen conform het regeerakkoord. ‘’Alles blijft gericht op de inwerkingtreding en implementatie per 1 januari 2021.

Het doel van de Omgevingswet is dat bedrijven, burgers en professionals van overheden makkelijker en efficiënter zaken kunnen doen op het gebied van omgevingsrecht en ruimtelijke ordening. Doordat de gebruikers centraal staan komt er meer ruimte voor initiatieven van burgers en bedrijven, er zijn minder vergunningen nodig en zo mogelijk worden de procedures korter.

Bron: rijksoverheid.nl