Eerste kamer stemt in met wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

De Eerste kamer heeft op 15 mei ingestemd met de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wetvoorstel regelt onder andere de uitvoering van de Europese verordening zoals de instelling en inrichting van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als nationale toezichthouder en de bevoegdheid van de AP om bestuurlijke boetes op te leggen.

De datum van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet wordt bij Koninklijk Besluit bekend gemaakt, naar verwachting zal de wet met ingang van 25 mei 2018 gelden. Vanaf die dag moet de AVG door alle lidstaten van de Europese Unie worden nageleefd.