Nieuwe publicatie | Privacy: Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

We hebben een nieuwe publicatie geplaatst: Privacy: Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op 25 mei 2018 vervangt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG heeft dan rechtstreekse werking in alle lidstaten van de Europese Unie. Hierdoor ontstaat een gelijk niveau van bescherming van persoonsgegevens in de lidstaten. Er is echter een aantal onderwerpen dat op nationaal niveau geregeld moet worden. In Nederland gebeurt dat in de Uitvoeringswet AVG. Deze wet is op 13 maart 2018 door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu ter beoordeling bij de Eerste Kamer. In deze publicatie geven we een overzicht van de onderwerpen die in deze Uitvoeringswet worden geregeld.