ISO-certificaten opnieuw in ontvangst genomen

Februari stond bij Vijverberg in het teken van verschillende controles voor het behouden van verschillende certificaten.

NEN 4400 certificaat
13 februari jl. zijn wij opnieuw gecontroleerd voor het behoud van de NEN 4400-certificering, het zogenoemde SNA-keurmerk. 

Twee keer per jaar worden bedrijven met een SNA-keurmerk door een externe auditor gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid. Dat keurmerk maakt duidelijk dat Vijverberg zich aan die verplichtingen houdt, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder nog maar heel beperkt is

ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015
Op 16 en 22 februari 2018 zijn wij gecontroleerd op ons kwaliteits- en milieumanagementsysteem. De externe auditor heeft zorgvuldig bekeken of ons kwaliteits- en milieumanagementsysteem aan alle eisen van de nieuwe normen voldoet en hij constateerde dat Vijverberg alles op orde heeft..

Wij mogen vol trots mededelen dat wij onze nieuwe certificaten NEN 440, ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 in ontvangst hebben genomen.