Nieuwe publicatie | Wet openbaarheid van bestuur: nieuwe lijn jurisprudentie over intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen

We hebben een nieuwe publicatie geplaatst: Wet openbaarheid van bestuur: nieuwe lijn jurisprudentie over intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen. In deze publicatie worden twee recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) besproken. In de uitspraak van 20 december 2017 zet de Afdeling een nieuwe lijn uiteen over de vraag in welke gevallen documenten van externe derden kunnen worden aangemerkt als documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad. In de uitspraak van 31 januari 2018 preciseert de Afdeling de jurisprudentie over de openbaarmaking van documenten voor intern beraad die persoonlijke beleidsopvattingen, maar óók feitelijke gegevens bevatten.

Naar de publicatie >