Nieuwe publicatie | Redelijke termijn bij het beëindigen van een subsidierelatie (4:51 Awb)

Zojuist is een nieuwe publicatie geplaatst! "Redelijke termijn bij het beëindigen van een subsidierelatie (4:51 Awb)'' Kan de invulling van de redelijke termijn bij het beëdigen van een subsidierelatie voortvloeien uit een overeenkomst, zelfs indien deze reeds is opgezegd? In deze publicatie behandelen we een casus over het beëindigen van een subsidierelatie. Deze zaak laat zien dat een tussen de subsidieverstrekker en subsidieontvanger gesloten overeenkomst verstrekkende gevolgen kan hebben.