Nieuwe publicatie | Altijd een verbeterkans bij disfunctioneren? Ook in het arbeidsrecht?

Zojuist is een nieuwe publicatie geplaatst! "Altijd een verbeterkans bij disfunctioneren? Ook in het arbeidsrecht?". Wanneer een medewerker niet goed functioneert, wordt van een overheidswerkgever verwacht dat hij met de medewerker bespreekt waaraan het functioneren schort en aangeeft op welke wijze de medewerker zijn functie wél dient te vervullen. Het disfunctioneren mag niet het gevolg zijn van ziekte of gebreken. De overheidswerkgever moet de medewerker een reële kans geven zijn functioneren te verbeteren. Moet een overheidswerkgever onder alle omstandigheden een verbeterkans moet bieden. En hoe zit dit – met de normalisering van de ambtelijke rechtspositie in het vizier – in het arbeidsrecht?