Nieuwe publicatie | Wanneer belanghebbend in het omgevingsrecht: ‘gevolgen van enige betekenis’?

Zojuist is een nieuwe publicatie geplaatst! "Wanneer belanghebbend in het omgevingsrecht: ‘gevolgen van enige betekenis’? ". In de rechtspraak komt regelmatig de vraag aan de orde of degene die opkomt tegen een planologisch besluit of een verleende omgevingsvergunning belanghebbende is bij dat besluit. Diegene moet niet alleen rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervinden van de activiteit die wordt toegestaan, de feitelijke gevolgen moeten ook ‘van enige betekenis’ zijn. De jurisprudentie van de Afdeling over het begrip ‘gevolgen van enige betekenis’ is tamelijk casuïstisch. Ter illustratie twee recente uitspraken van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State.