Nieuwe cursus | Contracteren in het omgevingsrecht: van plan tot realisatie!

Voor een groot deel van de ruimtelijke projecten geldt dat aan de realisatie daarvan een overeenkomst tussen de initiatiefnemer of belanghebbenden en de betrokken overheid voorafgaat. Afspraken over grondtransacties, exploitatiebijdragen en publiekrechtelijke besluitvorming die nodig zijn om het project te kunnen realiseren worden contractueel vastgelegd. Wil jij leren hoe je een goed contract opstelt en waar je op moet letten?

Het komt allemaal aan bod tijdens onze nieuwe cursus Contracteren in het omgevingsrecht: van plan tot realisatie!