Nieuwe publicatie | Privaatrechtelijk fonds en tóch bestuursorgaan?