Ongeschiktheidsontslag houdt ondanks positieve beoordelingen en PTSS stand

Een politieman is al ruim tien jaar herhaaldelijk aangesproken op zijn gedrag en opmerkingen richting (vrouwelijke) collega’s en burgers. In die tien jaar is hij vanwege dit gedrag overgeplaatst naar een andere afdeling. Hij heeft de kans gekregen zijn gedrag te verbeteren maar gaat weer de mist in door tegenover de zus van een vrouwelijke aspirant een ongepaste (seksistische) opmerking te maken. De korpschef verleent de politieman ongeschiktheidsontslag. De Centrale Raad vindt ook dat de politieambtenaar niet beschikt over eigenschappen die zijn vereist om zijn functie op een goede wijze te vervullen. Dat hij één en twee jaar voor het ontslag nog positieve beoordelingen heeft gekregen helpt hem niet. Ook zijn PTSS redt hem niet. Een direct verband tussen het functioneren en de geconstateerde PTSS is er naar het oordeel van de Centrale Raad niet: het ongeschiktheidsontslag houdt stand.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2017:3595