Implementatie rechtspositie ambtenaren volgend jaar in consultatie

Eind vorig jaar is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) aangenomen door de Eerste Kamer. De wet bevat echter nog niet alle overgangsbepalingen. Dat is aan het kabinet. 

Uit de begroting van het ministerie van BZK blijkt dat volgend jaar drie invoeringswetten als gevolg van de Wnra in consultatie gaan. Met een eerste voorstel worden in tal van wetten juridische termen aangepast. Niet meer spreken over het ‘benoemen’ van ambtenaren, maar over ‘een arbeidsovereenkomst aangaan’. In een tweede voorstel wordt een aantal rijkswetten (wetten die gelden binnen het gehele grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden) aangepast. Het derde voorstel bevat wijzigingen die de rechtspositie van bijvoorbeeld Tweede Kamerleden raakt.

Na de consultatieronde zullen de wetten naar de Afdeling advisering van de Raad van State worden gestuurd. De wet moet per 1 januari 2020 in werking treden.

In de tussentijd moet er nog heel wat gebeuren om een goed overlegstelsel met de vakbonden op te tuigen. De minister van BZK gaat overleggen met onder meer de vakbonden en de overheidswerkgevers. Per sector (Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, etc.) moet er liefst een werkgeversvereniging én een cao komen. Nu is in lagere regelgeving vastgelegd hoe de bonden te betrekken bij wijzigingen in de arbeidsrechtpositie van ambtenaren, maar die regels gelden straks niet meer.