Geen ontslag wegens opheffing functie mogelijk bij flexibele indeling van werkzaamheden

Het is niet mogelijk een functie op te heffen als de werkzaamheden van een medewerker flexibel zijn verdeeld over meerdere taakgebieden. Ook als het overgrote deel van de werkzaamheden komt te vervallen, betekent dit niet dat de functie van de medewerker in het geheel vervalt en ontslag kan plaatsvinden. Aldus de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een recente uitspraak. De kwestie was als volgt. 

Casus 

Een medewerker is bij een gemeente aangesteld in algemene dienst en voert verschillende werkzaamheden uit, waaronder werkzaamheden op het terrein van afvalinzameling. Jaarlijks wordt aan de hand van een werkplan de taakstelling van een medewerker flexibel ingevuld. In 2015 beslaan de werkzaamheden op het terrein van afvalinzameling 90% van de functie. De gemeente besluit vervolgens deze werkzaamheden met ingang van 1 januari 2016 uit te laten voeren door een private onderneming. Medewerkers van wie het overgrote deel bestaat uit werkzaamheden op dit gebied volgen hun taak naar de private onderneming. De functie van de desbetreffende medewerker wordt opgeheven en zij wordt ontslagen bij de gemeente. Zij is het hier niet mee eens. 

Centrale Raad van Beroep

De Raad oordeelt dat de functie van de medewerker niet is komen te vervallen en dat ontslag onterecht is. De Raad stelt vast dat ook al komt het overgrote gedeelte van de werkzaamheden (afvalverwerking 90%) te vervallen, dit gezien de jaarlijkse flexibele verdeling van werkzaamheden niet betekent dat ook het feitelijk samenstel van werkzaamheden is komen te vervallen. De Raad neemt hierbij in aanmerking dat de werkzaamheden op het terrein van afvalinzameling pas zeer kort aan de medewerker waren toebedeeld en dat zij voordien langdurig op andere taakgebieden werkzaam was. 

Klik hier om de hele uitspraak te lezen.