Vallen bureaukosten onder de WNT-norm?

Vallen bureaukosten onder WNT-norm? Deze vraag staat centraal in uitspraak ECLI:NL:RBAMS:2017:3345. Wij hebben de case kort voor je uiteen gezet.

Een uitlenende rechtspersoon stelt een persoon ter beschikking aan een Stichting om hem op interim-basis de functie van voorzitter van het college van bestuur te vervullen. Deze persoon kan worden aangemerkt als een topfunctionaris in de zin van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Dat de topfunctionaris deze dienst door tussenkomst van de uitlenende rechtspersoon bij de Stichting zal verrichten is vastgelegd in een overeenkomst. De uitlenende rechtspersoon en de Stichting hebben met elkaar afgesproken dat de Stichting bureaukosten vergoedt. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die zijn gemaakt voor de selectie en introductie van de topfunctionaris bij de Stichting, de ondersteuning van de topfunctionaris door middel van counseling, advies of het organiseren van intervisie- en sectorbijeenkomst en het organiseren van bijeenkomsten met kennis- en ervaringsdeskundigen. Vallen dergelijke bureaukosten, die door de Stichting aan de uitlenende rechtspersoon worden betaald voor de terbeschikkingstelling van de topfunctionaris, onder de WNT-norm?

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat deze kosten niet onder de WNT-norm vallen. Uit de Memorie van Toelichting leidt zij af dat de doelstelling van de WNT, zoals gold op het moment van inwerkingtreding op 1 januari 2013, niet was dat een instelling niet meer mag uitgeven dan de norm, maar dat een topfunctionaris niet meer mag ontvangen dan de norm.

Het ligt dus anders wanneer de betaalde bedragen indirect bij de topfunctionaris terecht komen, bijvoorbeeld als hij zich laat inhuren via zijn eigen management-BV.

Vragen of meer weten over de WNT? Neem contact op met één van de specialisten bij Vijverberg advocaten & adviseurs!