Ontslagprocedure UWV: ook daar vrije advocaatkeuze voor verzekerden!

In 2013 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) al dat mensen met een rechtsbijstandverzekering zelf een advocaat of jurist kunnen kiezen om hun belangen te behartigen in een procedure. Valt onder die procedure eigenlijk ook de ontslagprocedure bij het UWV? Op 2 september 2016 beantwoordt het HvJEU deze vraag bevestigend. Dit betekent dat verzekerden ook voor de ontslagprocedure bij het UWV zelf een advocaat of jurist kunnen kiezen die hun belangen behartigt.

Klik hier voor de volledige uitspraak.