Ontslagcommissie en Commissie van Beroep nu verplicht gesteld voor hoger beroepsonderwijsinstellingen!

Met de komst van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs (cao hbo) zijn cao-partijen vanaf 1 april 2016 verplicht een ontslagcommissie in te stellen. De ontslagcommissie is bevoegd om in plaats van UWV toestemming te verlenen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ook zijn hoger beroepsonderwijsinstellingen vanaf 1 april 2016 verplicht om onderwijsgeschillen voor te leggen aan de Commissie van Beroep personeel. Deze geschillen hebben betrekking op schorsingen en disciplinaire maatregelen.

Ontslagcommissie

De ontslagcommissie voor Hoger beroepsonderwijsinstellingen wordt ingesteld voor de duur van twee jaar en moet worden aangemeld bij de Stichting Onderwijsgeschillen. De uitspraken van de commissie zijn bindend voor partijen. Bij de beoordeling van een ontslagaanvraag betrekt de ontslagcommissie ontslagcriteria. Als een Sociaal Plan aanwezig is dat als cao is aangemeld bij de Inspectie SZW, dan betrekt de ontslagcommissie de ontslagcriteria zoals vastgesteld in het Sociaal Plan. Daarmee is het mogelijk om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel (lees voor meer informatie onze publicatie Afspiegelingsbeginsel bij reorganisatie: het kan ook anders!). 

Commissie van Beroep personeel

Als een onderwijsinstelling een schorsingsbesluit neemt of een disciplinaire maatregel oplegt waardoor een werknemer rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, kan hij daartegen beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep. Net als de uitspraken van de ontslagcommissie zijn ook de uitspraken van deze commissie bindend voor partijen. Daarnaast moet ook deze commissie worden aangemeld bij de Stichting Onderwijsgeschillen.

Samenstelling commissies

Voor een juiste toepassing van ontslagcriteria en regelgeving op het gebied van schorsingen en disciplinaire trajecten/maatregelen is een goede samenstelling van een commissie nodig. Het is daarom belangrijk dat de commissieleden bekend zijn met de sector hbo en ervaring hebben regelgeving en procedures. Wilt u weten wat de juiste samenstelling is voor een kundige ontslagcommissie? Vijverberg Juristen heeft veel ervaring met het bemensen van commissies en kan u daar goed bij helpen!

Heeft u vragen of wilt u meer info? Neem gerust contact met ons op.