Bestuursrechtelijke aspecten Covid-19

Het coronavirus en de maatregelen die worden genomen, vragen aanpassingen van ons allemaal. Wij verzorgen korte online cursussen van 1,5 à 2 uur en wij verzorgen cursussen fysiek - op 1,5 meter afstand. Alles is er op ingericht dat dit mogelijk is en de richtlijnen van het RIVM gevolgd worden.

Wij merken dat de maatregelen ook arbeidsrechtelijke en bestuursrechtelijke vragen oproepen. Bijvoorbeeld bij werkgevers: hoe zit het met verlof, moet de reiskostenvergoeding worden doorbetaald, hoe zit het met de inrichting van de thuiswerkplek en de privacyaspecten bij thuiswerken? Lees hierover (en meer) in onze Q&A voor werkgevers.

Andere juridische vraagstukken die in deze periode spelen:

Corona helpdesk

Vijverberg Advocaten heeft een helpdesk ingericht met specialisten op de relevante rechtsgebieden. Aarzel niet contact op te nemen. Wij helpen u graag:
 

  • Arbeidsrecht: Peter Andela (06-52513328)
  • Bestuursrecht: Annet van Soest (06-52513325)
  • Contractenrecht: Charissa Smith (06-46647992)

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Staatssteun en subsidies

Het verstrekken van subsidie kan leiden tot (ongeoorloofde) staatssteun. In geval van ongeoorloofde staatssteun kan een bestuursorgaan gedwongen worden de subsidie terug te vorderen. Voordat…

Ook beschikbaar op:

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Stichting schakelt Vijverberg in voor spoedadvies

Stichting schakelt Vijverberg in voor spoedadvies digitale toegankelijkheid

Een stichting ontdekt kort voor 23 september 2020 tot haar schrik dat zij mogelijk vóór die datum moet voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Het Tijdelijk besluit verplicht overheidsinstanties hun websites en mobiele…
Gerechtelijke procedures

Gemeente schakelt Vijverberg in vanwege gerechtelijke procedures

Een gemeente schakelt Vijverberg Advocaten & Adviseurs in vanwege gerechtelijke procedures (voorlopige voorzieningen en beroepsprocedure) tegen een aantal besluiten van de burgemeester. Het gaat in eerste instantie om de afwijzing om een aanvraag voor een…
Subsidieverlening leidt tot ongeoorloofde staatssteun?

Subsidieverlening leidt tot ongeoorloofde staatssteun?

SNN twijfelt of verlening van een innovatiesubsidie in strijd is met de staatssteunregels die in de toepasselijke subsidieverordening zijn vastgelegd. SNN vraagt een partner van Vijverberg advies uit te brengen. Deze toetst of de aanvrager…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media