Cursus De rechtspositie van de buitengewoon opsporingsambtenaar

De buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) neemt een bijzondere positie in binnen de organisatie. Aan de ene kant is het reguliere arbeidsrecht op de boa van toepassing. Aan de andere kant staat de boa ook onder toezicht van de (direct) toezichthouder. Wil jij weten hoe dat toezicht is geregeld en wat voor rol de werkgever daarin heeft? Of wil je meer weten over de vereisten waaraan de boa moet voldoen om zijn werkzaamheden te mogen verrichten? Meld je dan aan voor deze cursus! 

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 489,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van Puntenstelsel
Docenten

Inhoud

Tijdens de cursus maken wij je wegwijs in de rechtspositie van de boa. Je leert onder andere wat je moet regelen en aanvragen als de boa in dienst treedt. Ook nemen we je mee in de rechten en plichten die de boa tijdens zijn dienstverband heeft. Hier komen redelijk wat wetten, regelingen en besluiten bij kijken. Tijdens de cursus geeft de docent  op overzichtelijke wijze het juridisch kader weer, zodat jij straks direct weet in welke wet of regeling jij moet zoeken.

a afloop van de cursus:

 • Kan je aangeven welke wetten, regelingen en besluiten op de boa van toepassing zijn;
 • Heb je inzicht in de bijzondere bevoegdheden van de boa;
 • Weet je aan welke eisen een boa moet voldoen om zijn functie te kunnen verrichten;
 • Begrijp je welke rol de werkgever en de (direct) toezichthouder hebben bij het toezicht op de boa.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor personeelsadviseurs, HR-adviseurs en arbeidsrechtjuristen.

Programma

Op het programma staat onder meer:

 • Het relevante juridisch kader 
 • De vereisten voor aanwijzing van de boa
 • De bijzondere opsporingsbevoegdheden van de boa
 • De vereiste scholing en trainingen
 • Wat te doen bij disfunctioneren of misbruik van bevoegdheden?
 • Het toezicht op de boa en de verhouding tussen werkgever en de (direct) toezichthouder

Werkwijze

Mr. Tessa Jaspers, advocaat arbeids- en ambtenarenrecht, geeft deze cursus. Zij praat je aan de hand van actuele wetgeving en uitspraken bij over dit onderwerp. Zij behandelt niet alleen voldoende theorie, maar behandelt ook casussen die het programma interactief maken. Vanzelfsprekend kun je haar ook je praktijkvragen stellen. 

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media