Cursus De rechtspositie van de buitengewoon opsporingsambtenaar

De buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) neemt een bijzondere positie in binnen de organisatie. Aan de ene kant is het reguliere arbeidsrecht op hem van toepassing. Aan de andere kant staat hij ook onder toezicht van de (direct) toezichthouder. Wil jij weten hoe dat toezicht is geregeld en wat voor rol de werkgever daarin heeft? Of wil je meer weten over de vereisten waaraan de boa moet voldoen om zijn werkzaamheden te mogen verrichten? Meld je dan aan voor deze cursus! 

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 465,-*.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.

*Per 1 januari 2024 bedraagt de cursusprijs
€ 489,-.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Tijdens de cursus word je wegwijs gemaakt in de rechtspositie van de boa. Je leert onder andere wat moet worden geregeld en aangevraagd als de boa in dienst komt. Ook word je meegenomen in de rechten en plichten die de boa tijdens zijn dienstverband heeft. Hier komen redelijk wat wetten, regelingen en besluiten bij kijken. Tijdens de cursus wordt op overzichtelijke wijze het juridisch kader weergegeven, zodat jij straks direct weet in welke wet of regeling jij moet zoeken.

Na afloop van de cursus:

 • Kan je aangeven welke wetten, regelingen en besluiten op de boa van toepassing zijn;
 • Heb je inzicht in de bijzondere bevoegdheden van de boa;
 • Weet je aan welke eisen een boa moet voldoen om zijn functie te kunnen verrichten;
 • Begrijp je welke rol de werkgever en de (direct) toezichthouder hebben bij het toezicht op de boa.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor personeelsadviseurs, HR-adviseurs en arbeidsrechtjuristen.

Programma

Op het programma staat onder meer:

 • Het relevante juridisch kader 
 • De vereisten voor aanwijzing van de boa
 • Welke bijzondere opsporingsbevoegdheden heeft de boa?
 • De vereiste scholing en trainingen
 • Wat te doen bij disfunctioneren of misbruik van bevoegdheden?
 • Het toezicht op de boa en de verhouding tussen werkgever en de (direct) toezichthouder

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door mr. Tessa Jaspers, advocaat arbeids- en ambtenarenrecht. Zij praat je aan de hand van actuele wetgeving en uitspraken bij over dit onderwerp. Casussen worden interactief behandeld en er zal voldoende theorie worden behandeld. Er is ruimte voor het stellen van praktijkvragen. 

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media